انجمن تخصصی ماهی زینتی
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل این امر را چنین بیان می‌کند:
انجمن ماهی زینتی برای اعمال برخی تغییرات تا اطلاع ثانوی بسته می باشد. از شکیبایی شما سپاسگذاریم.